A001


mobilna grillo-wędzarnia, model Texas,
... jest w chwili obecnej największym tego typu urządzeniem w Europie.
Zbudowano ją w roku 2006 w Poznaniu. Zaprojektowana została przez Chef Paul'a, a producentem jest firma Pirania. Jej wymiary: długość 710 cm, szerokość 225 cm, wysokość 315 cm.
Urządzenie składa się z komory BBQ i rożna obrotowego (każde obsługiwane przez własne palenisko), wędzarni, rusztu na węgiel drzewny, piekarnika, chłodni (wraz z generatorem prądotwórczym), taboretu gazowego (zasilanym gazem propan-butan), zlewozmywak dwukomorowy (ze zbiornikiem na czystą i brudną wodę) oraz przedziałem na drewno wędzarnicze i dwa stoły robocze.

The Mobile Grill/Smoker, Texas Model
At present is currently the largest of its kind in Europe.
It was built in the year 2006 in the city of Poznan.  The project of the grill-smoker was executed by Chef Paul, the manufacturer is Pirania. Measurments for the grill-smoker are as follows: lenght 710 cm, width 225 cm, height 315 cm.
It is put together with a BBQ, grill and rotisary (each is powered by its own furnace/fireplace system), smoker, grill powered by wooden coal, baking area, refrigaration/cooler space ( with an electric generator), gas stool??? (powered by butane gas), sink area (with a clean and dirty water compartments), as well as a compatrment for fire and smoke wood along with two work tables.

tabliczka znamionowa
komora BBQ,
... o długości 250 cm i średnicy 80 cm, posiada powierzchnię półek wsadowych 5500 cm/2 i jest zasilana własnym paleniskiem opalanym drewnem liściastym wysokiej jakości (odpowiednio przesuszonym). Jednorazowo można w niej przygotować do 200 porcji kiełbasek (o wadze około 100 g każda).

BBQ
250 cm in length with a diameter of 80cm, it consists of 5500cm/2 of shelf space and is powered by its own furnace/fireplace system. It has a maxiumum capacity of 200 sausage portions (around 100g each) 

komora BBQ

palenisko
rożno obrotowe,
... posiada wymiary: długość 140 cm i średnicę 80 cm, jest zasilane własnym paleniskiem
. Można na nim przygotować tuszę wieprzową o wadze do 80 kg.

Rotisary
Measurments are: 140cm in length with a diameter of 80cm, is powered by its own furnace/fireplace. Whole pork products weighing up to 80kg can be prepared.

rożno obrotowe

palenisko
wędzarnia,
... o wysokości 160 cm i pojemności 1200 litrów, wyposażona jest w półki wsadowe i haki wędzarnicze. Można ją stosować zarówno do wędzenia zimnego jak i gorącego z opiekaniem.

Smoker
Measurements are: 100cm x 70cm, temperature regulation in the cooking/work area varies in accordance with the distance from the furnace/fireplace (chain link gears)

komora wędzarnicza
ruszt na węgiel drzewny,
... posiada wymiary 100 cm X 70 cm, regulacja temperatury na powierzchni roboczej następuje poprzez zmianę odległości od źródła ciepła (przekładnią z łańcuchami).

Wooden Coal Grill
Measurments are: 100cm x 70cm temperature regulation in the cooking/work area varies in accordance with the distance from the furnace/fireplace (chain link gears)

ruszt
piekarnik,
... zlokalizowano nad paleniskami zasilającymi BBQ i rożen obrotowy.
Posiada powierzchnię roboczą
750 cm/.

Baking Oven
Located above the BBQ and rotisary furnaces/fireplaces.
Possesses a work area measuring 750cm/2.

piekarnik
chłodnia,
... o pojemności 700 litrów może być zasilana z własnego źródła energii jakim jest generator prądotwórczy, lub z sieci 220V. Chłodnia wyposażona jest w czujnik temperatury i wilgotności.

Cooler
Has a 700 litre capacity, can be powered by its own energy source such as a power generator or 220V power line. Cooler is equiped with tempature and moisture gauges.

chłodnia

generator
taboret gazowy,
... o mocy cieplnej 4,5 kW, wyposażony jest w czujnik płomienia i zasilany gazem propan butan, z butli o pojemności 11 kg.

Gas Range
With a heating power of 4,5 kw, it is equiped with a flame gauge and is powered by propane gas, gas cylinder with 11kg volume space.

taboret gazowy
zlewozmywak,
... dwukomorowy pełnych wymiarów zlokalizowano w przedniej części urządzenia wraz z atestowanym zbiornikiem na czystą wodę (85 litrów) oraz zbiornikiem na wodę brudną.

Sink
Bicapsular fully loaded, it is located in the front area of the grill/smoker along with a certificated tank for clean water (85 litres) along with a tank for used water.

zlewozmywak
przedział na drewno wędzarnicze,
... o pojemności
0,5 m/pozwala na przechowywanie drewna niezbędnego do obsługi urządzenia na dwa dni robocze.

Smoking Wood Compartment
With a capacity of 0,5 m/3 allows for wood storage for up to two days of labor.

przedział na drewno
stoły robocze,
... o powierzchni ponad 
500 cm/każdy, można mocować na czas pracy w czterech lokalizacjach (z tyłu i z przodu urządzenia), na czas transportu mocowane są w komorze rożna obrotowego.

Tables
With a surface of 500 cm/2 each, can be fastened in four different localizations (in the back as well as in the front of the grill/smoker), during transport they are placed in the rotisary cell

stoły robocze

transport stołów
grill/smoker

powrót
© 2005 - 2008 www.chefpaul.net
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz wykorzystywania materiałów bez zgody autora.