PIWNICZKA  OGRODOWA

Jak to zbudować ?
Prace projektowe trwają
(zdjęcia gotowej piwniczki wykonanej z kamienia połączonego z cegłą)

 
 

widok frontu - wejście - 
(strona północna
   widok wejścia z boku
schody do komory głównej  
(brak drzwi do komory głównej)  
    komora główna
    (widok ogólny)
komora główna  
(ściana północna)  
Lochy Leśniczego (czekają na remont)