Receptury ze starych ksiąg kucharskich i dawnych rękopisów zawsze budziły i budzą moje inspiracje do tworzenia nowych i udoskonalania własnych przepisów

Rozprawa o Mięsiwach
takimż ich wszelakim przyrządzaniu
według przepisów polskich z XVIII wieku
 
zbiór w Rozdziałach XIII i Przypisów, ze starodruków i rękopisów,
kuchmistrzów w Polsce żyjących,
spisany przez nam współczesnego, Chefa Paul’a


Niniejsze opracowanie powstało dzięki zachowanym ku potomności zbiorom rękopisów i starodruków Biblioteki Kórnickiej, a także przepisów kulinarnych autora z archiwum rodzinnego

ExLibris Copyright Chef Paul
© 2005 - 2010 www.chefpaul.net
wszelkie prawa zastrzeżone.
zakaz wykorzystywania materiałów bez zgody autora.